Loading...
Stad Tongeren
Geoloket
Nieuwsgierig?

Welkom

... op het geoloket van de Stad Tongeren. Grasduin door de digitale kaarten van het grondgebied Tongeren. Het loket biedt lokale geo-informatie uit eigen bronnen zowel als gegevens van diverse andere overheidsinstanties. Ervaar het grote aanbod!

zoek op het geoloket

Ben je op zoek naar één bepaalde laag?
De zoekfunctie helpt je, de kaart te vinden, waar de laag op staat.

meer kaartlagen vind je op de wms-kaart>>>

kaart in de kijker

En de genomineerden zijn.... Tongeren
Agoria heeft de landbouwapp van de stad Tongeren genomineerd voor een e-gov award! Vind de code van de landbouwschade-app op GitHub

Loket

Geografische kaarten van Tongeren.

Webservices

Eén overzichtkaart van het grondgebied van Tongeren met daarop een groot aantal webservices gevisualiseerd. Geografische gegevens van verschillende overheden, agentschappen en maatschappijen.


Thema's: Agentschap voor Natuur en Bos | Instituut voor natuur-en bosonderzoek | Agentschap Innoveren en Ondernemen | Bijhouding plannen | Bodemgebruik | Bodemgebruik en Bodembedekking | Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen | DOV view service | Gebouwenhoogtes | Gewestplan | GIPOD werken en manifestaties | GRB onderdelen kiezen | Hydrografie | Jachtgebieden | Landgebruik | Mercator! | Recht van voorkoop Afbakening | Rioleringsdatabank | Stroomgebiedbeheerplannen | Tradionele landschappen | Vervoersmaatschappij De lijn | Vlaamse Landmaatschappij | Vlaamse maatschappij voor sociaal wonen | Watertoets | Wegenregister | Luchtfoto, meest recent | Luchtfoto hoge resolutie | Topografische kaart Vandermaelen | Atlas der buurtwegen | Ferrariskaart | Topografische kaart |

Legende

Een kaart zonder legende is als een wandelpad zonder wegwijzers.

gebruik

De meeste kaarten zijn opgebouwd als webtoepassing. Je kan ze op desktop, tablet of smartphone raadplegen.
Elke kaart heeft een thema, een bronhouder, een toepassing. Hieronder kan je zien hoe alles wordt gevisualiseerd aan de hand van symbolen.

titel

Geeft een impressie over de te verwachten inhoud.

uitleg

Beschrijft doel of inhoud van de kaart.

externe site

Link naar een externe geografische site.

online kaart

De kaaren zijn interactief, hebben pop-ups en meer.

thema

Bepaalt het domein waarover de kaart handelt.

eigenaar

De bronhouder van de data- en/of kaarttoepassing.

info

Bij een aantal kaarten is er nog extra informatie ter aanvulling. Deze kan geïntegreerd zijn in de kaart of apart ter beschikking staan.

print

Deze kaart is geschikt om af te printen.
 • Bedenk dat alles
  met elkaar verbonden is.
  Leonardo da Vinci, genius uit de 16 de eeuw
 • Onafhankelijke denkers zijn geniaal of idioot. Soms is het moeilijk te zeggen welk van de twee.
  James Cook, carthograaf uit de 18de eeuw
 • Journalist:"Hoe vond je Amerika?"
  Antwoord: "Ik sloeg links af bij Groenland."
  Ringo Starr, drummer van The Beatles, 1964

Geosite

Sommige thema's hebben zo veel kaartmateriaal en informatie, dat er afzonderlijke geografische websites van gemaakt zijn.
geo-website

Geheugen van Tongeren

Terug in de tijd. Tongeren in de romeinse tijd. Tongeren in de middeleeuwen. Opgravingen vandaag en nog veel meer.

geo-website

Toeristische gids

Leer je stad kennen of beried je voor op een gevarieerd bezoek!

geo-website

Mobiliteit

Het lijkt niet evident om in de stad te parkeren, maar dit valt allemaal goed mee. Neem een kijkje op onze parkeersite!

geo-website

Wandelingen

Zin in een stadswandeling, zondagswandeling of liever stevig doorstappen? Door de fruitstreek, langs de Jeker, door een natuurreservaat of langs holle wegen?

geo-website

Fietsroutes

Het fietsroutenetwerk slingert zich door de glooiingen van het haspengouwse land. Volg via een app de fietsroute en krijg uitleg over de omgeving.

geo-website

Culinaire gids

Toerisme Tongeren lanceert de nieuwe culinaire campagne Foodies Tongeren. De pocketgids bundelt alle restaurants en eetgelegenheden voor de toeristen.

geo-website

Kruiden in de box

‘Eetbare steden’ zijn een hot item - ook in Tongeren. Daarom zetten we deze zomer op verschillende plaatsen in de binnenstad kruidenpluktuintjes.


data

idee en concept

De stad Tongeren werkt met aandacht voor detail en correctheid om een inhoudelijk sterke loketten aan te bieden.

Optimalisatie en snelheid

Een aantal kaarten vragen real-time informatie. Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van webmapservices van externe overheden.

Designs

De digitale kaarten kennen een look-and-feel gebruiksgemak door een eenvoudige en duidelijke vormgeving.

bronnen

De gevisualiseerde data wordt indien mogelijk rechtstreeks bij de gespecialiseerde bronhouder gehaald.

data bronnen en FAQ

Het Geografisch portaal (Geopunt.be) is de centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie en het uithangbord van het samenwerkingsverband voor geografische informatie in Vlaanderen (GDI-Vlaanderen). Een groot deel van de geo-informatie die je via onze site kan raadplegen, komt van informatie Vlaanderen. Het geoportaal maakt geografische informatie toegankelijk voor overheidsinstanties, burgers, organisaties en bedrijven. Geopunt brengt maatschappelijk relevante geografische gegevens en diensten op een slimme en gebruiksvriendelijke wijze bijeen. De site biedt componenten als de metadatacataloog, de downloadapplicatie, de e-commerce-applicatie, data en netwerkdiensten op een rechtstreekse en geïntegreerde manier aan. 
De provincie Limburg heeft twee interessante loketten opgezet:
 • geoloket Atlas van de Buurtwegen
 • geoloket luchtbeelden
 • De agentschappen Innoveren en ondernemen, Landbouw en visserij, Natuur en bos, het departement omgeving, de UGent, Vlaamse milieu maatschappij, maatschappij voor sociaal wonen,... bieden geo-webservices aan waar de stad Tongeren gebruik van maakt.
  De verschillende diensten bij de stad intern hebben geo-gerelateerde info die een meerwaarde hebben op kaart. Databases worden via GIS online gepubliceerd. De toegang tot de informatie op deze kaarttoepassing is publiek en kosteloos. Deze site wordt aangeboden ‘in haar huidige staat’ en zonder dat er garanties worden geleverd. Deze website en de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of onjuist is. Aan de gegevens, zoals weergegeven op deze website, kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie in de kaart heeft louter informatieve waarde en geen juridisch bindende kracht.
  Ben je op zoek naar geo-informatie van buiten Tongeren? Ga naar www.geopunt.be, dé geo-site van de Vlaamse Overheid.
  Het gebruik van de website (en van de erin opgenomen informatie) gebeurt uitsluitend op uw eigen risico. De stad Tongerenis niet aansprakelijk voor enige schade (van welke aard dan ook) die voortvloeit uit het gebruik/consultatie van deze kaarttoepassing en/of de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen en/of uit de via deze website verkregen informatie (waaronder begrepen: informatie verkregen via in deze website vermelde hyperlinks naar andere websites). Wij spannen ons in om de website met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. Wij garanderen evenwel geen ononderbroken toegang.
  Ben je op zoek naar de metadata? Metadata beschrijven de kenmerken van de beschikbare geografische gegevens en/of services (identificatie, inhoudelijke beschrijving, geografische begrenzing, distributiegegevens, eigenaar, …). Ga naar de catalogus van de geopunt
  Heb je een vraag of wil je graag iets melden? Dit kan per e-mail.
  Enkele kaarten laten het toe om er rechtstreeks in realtime iets bij te noteren. Deze info wordt niet bewaard. Heb je een goed idee of een tip, dan horen we het graag. Bedenk wel dat een data laag steeds gebiedsdekkend (Tongeren) moet zijn.
  Indien mogelijk geeft de stad graag zijn codes vrij. Sinds kort vind je ons op Github. GitHub is een populaire website waarop software kan geplaatst worden.
  Over het geoloket ©

  Inhoud, samenstelling en site in eigen beheer van de stad Tongeren

  Datum: 21/11/2018

  Vragen

  Gis-adviseur Vicky Verscheijden
  E-mail
  tel: 012 800 244

  Contact

  Stad Tongeren
  Maastrichterstraat 10
  3700 Tongeren
  stadssite

  inhoud

  De verschillende pagina’s die je raadpleegt via het geoloket of die je verkrijgt via interactieve toepassingen hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde.