Mapping the civitas Tungrorum

Tongeren werd gesticht door de Romeinen, rond 10 v.Chr. De stad groeide uit tot het centrum van de civitas Tungrorum. Dit omvangrijke bestuursdistrict strekte zich uit over het oosten van het huidige Vlaanderen en Wallonië en zelfs daarbuiten. Welke sporen uit de Romeinse tijd vinden we in dit gebied terug? Waar zijn er resten van Romeinse stadswoningen en villa’s, grafvelden, tempels en verdedigingsmuren? Ook het weggennet brachten we in kaart. Ligt jouw gemeente aan een tweeduizend jaar oude verkeersader? Raadpleeg de kaarten en ontdek het hier allemaal!

I N F O R M A T I E

 • Achtergrond project

  ‘Mapping the civitas Tungrorum’ is een website met dynamische kaarten. Hiermee kan je het gebied van de voormalige civitas Tungrorum exploreren, op zoek naar archeologische (bodem)sporen en vindplaatsen uit het verre verleden: de Romeinse tijd (ca. 40 v.Chr – ca. 450 n.Chr.), de late ijzertijd (ca. 100 v.Chr – ca. 40 v.Chr.) en de vroege middeleeuwen (ca. 450 n.Chr – 950 n.Chr.).


 • Samenwerking

  ‘Mapping the civitas Tungrorum’ toont gegevens uit een databank die werd aangelegd door de vakgroep Archeologie van de Universiteit Gent, in opdracht van het Gallo-Romeins Museum (stad Tongeren). De informatie is vastgelegd in GIS. De provincie Limburg co-financierde het project. De GIS-adviseur van de stad Tongeren werkte mee aan deze website.


 • Gebruik

  ‘Mapping the civitas Tungrorum’ is eigendom van het Gallo-Romeins Museum (stad Tongeren). Iedereen mag vrij gebruik maken van de kaarten en data. Volgende bronvermelding is verplicht: ‘Mapping the civitas Tungrorum’ - Gallo-Romeins Museum, stad Tongeren i.s.m. UGent’


 • Extra info

  ‘Mapping the civitas Tungrorum’ biedt informatie op een algemeen niveau. Ben je op zoek naar andere, meer specifieke gegevens? We helpen je graag verder.

Het Gallo-Romeins Museum in samenwerking met: