Tongeren eerste stad?

Heeft Tongeren deze legislatuur de smartevolutie kunnen volgen?

2013

dienst: secretariaat

  E-besluit

 • Met deze toepassing kunnen stadsdiensten digitaal ontwerpbesluiten aanmaken, bewerken, opvolgen en op de agenda plaatsen van bestuursorganen.
 • Intern | administratieve vereenvoudiging

dienst: bibliotheek

  Fundels

 • De digitale interactieve kinderboekjes van Fundels vormen een mooie aanvulling op het aanbod voor kinderen in bibliotheken. Met deze digitale boekjes leren kinderen spelenderwijs lezen.

dienst: bevolking

  Rijbewijzen

 • In een eerste fase werden de permanente rijbewijzen digitaal aangevraagd en als bankkaartmodel afgeleverd. In een latere fase werd deze werkwijze ook gehanteerd voor de voorlopige rijbewijzen. De aanvraag en aflevering van internationale rijbewijzen werd tot op heden nog niet gedigitaliseerd. (initiatief hogere overheid)

dienst: bevolking

  Aflevering biometrische administratieve documenten

 • Eind 2013 zijn we gestart met het afleveren van biometrische reispassen en verblijfstitels voor derdelanders , burgers van niet EU landen. Ze bevatten persoonlijke data zoals vingerafdrukken en zijn gemaakt om fraude en manipulatie tegen te gaan (initiatief hogere overheid)

2014

dienst: toerisme/gis

  Wandelen door de stad

 • Een digitale wandelapp begeleidt je doorheen de stad en geeft je uitleg over de belangrijkste bezienswaardigheden.
 • meer info

dienst: economie

  De ambi.pas

 • Detailhandelsbeleid: De ambi.pas is de stadspas van Tongeren waarmee je bij meer dan 100 Tongerse handelaars ambi.punten kan sparen. Die ambi.punten kan je dan inruilen voor tal van voordelen en kortingen.
 • meer info

dienst: staf / gis

  Gis3700.be

 • Online geoloket voor de burger. Via dit loket kunnen per thema, geografische kaarten geraadpleegd worden. Het loket werd genomineerd door de Vlaamse overheid en won de prijs van 'beste gis-project lokale overheid 2014'.
 • meer info

dienst: technische dienst

  Obsurv/sweco

 • Integraal digitaal beheersysteem: plannen en begroten in één proces. Inventariseren en inspecteren ( vb wegen), plannen en begroten ( over meerdere jaren)
 • Intern | administratieve vereenvoudiging

2015

dienst: toerisme/gis

  Fietsen rond Tongeren

 • Een digitale app met fietsroutes, gps, extra informatie over bezienswaardigheden rond tongeren.
 • meer info

dienst: archief

  Record Management Tool

 • De RMTool is een hulpmiddel voor het beheer van digitale documenten op netwerkschijven
 • Intern | administratieve vereenvoudiging

2016

dienst: mobiliteit

  Dynamische verkeersverwijzing

 • Automobilisten worden snel naar een beschikbare parkeerplaats geleid. ( data via flow control)

dienst: onderwijs

  Smartschool

 • Met deze toepassing maak je een rapport op maat van je school, communiceer je vlotter met ouders, verzamel je alle informatie in één centraal leerlingendossier en geef je afwezigheden sneller in.

dienst: bevolking

  OranjeConnect

 • Dit is een systeem van digitale informatieverstrekking omtrent alle aspecten van de dienst burgerzaken. Op deze manier zijn we steeds up to date en kunnen we intern ook op eenvoudige wijze informatie uitwisselen. Het betreft een eigen initiatief zonder verplichting van een hogere overheid.
 • Intern | administratieve vereenvoudiging

dienst: bevolking

  Digitaal basisdocument identiteitskaarten voor Belgen

 • De aanvraag van de elektronische identiteitskaarten gebeurt niet langer door middel van een papieren basisdocument. Het hele aanvraagproces (inscannen foto en ondertekening) gebeuren heden digitaal.

dienst: economie

  De ambi.kado

 • Met de ambi.kado kan je bij meer dan 100 handels- en horecazaken in Tongeren terecht om aankopen te doen. Ben je op zoek naar een origineel kado? Ben je fan van lokaal winkelen? Dan is de ambi.kado het ideale geschenk om te geven en te ontvangen!
 • meer info

2017

dienst: mobiliteit

  Digitale parkeerkaarten

 • Bewoners kunnen via het thuisloket en de geïntegreeerde software van Tradilec 'intouch' digitaal hun bewonersparkeerkaart aanvragen.
 • meer info

dienst: bibliotheek

  Gopress

 • Bib- en krantenarchief voor leden: honderden nieuwsbronnen, miljoenen artikels en audiovisuele bronnen, direct doorzoekbaar.

dienst: bevolking

  Aanvraag adreswijziging online

 • Vroeger was men verplicht zich twee maal naar het AC te verplaatsen indien men van het domicilieadres wilde veranderen. Een eerste keer moest de aanvraag tot onderzoek het nieuwe adres persoonlijk aan de loketten gebeuren. Een tweede verplaatsing was nodig nadat de wijkagent ter plaatse kon vaststellen dat betrokkenen effectief verbleven op het aangegeven adres. Heden is enkel de verplaatsing naar het AC na controle door de wijkagent noodzakelijk. De aanvraag van de woonstcontrole kan namelijk via de website.
 • meer info

dienst: bevolking

  Digitalisering akten van de burgerlijke stand

 • Volgende akten werden gedigitaliseerd: Geboorten en huwelijken van 1960 – 2017 en de overlijdens van 2003-2017
 • Intern | administratieve vereenvoudiging

dienst: jeugd / sport / bko

  Kinderopvangwijzer

 • Hier kan je een overzicht van alle kinderopvanginitiatieven uit Tongeren raadplegen. Gericht te zoeken op: soort opvang, leeftijd van uw kind, wanneer heeft je kind opvang nodig, deelgemeente. Overzicht van het totale aanbod aan vrije plaatsen… (bestaand initiatief)
 • meer info

dienst: milieu

  Zwerfvuilcamera

 • Een mobiele camera tegen sluikstorten op plaatsen waar er regelmatig overlast is zoals zwerfvuil of sluikstorten.

dienst: bevolking

  Centraal strafregister

 • Uittreksels uit het strafregister worden niet langer uit een lokaal bestand gehaald, maar komen uit het centraal strafregister. Lokaal moeten er dus geen vonnissen en arresten meer geregistreerd worden. (initiatief hogere overheid, maar pas vanaf 2018 verplicht)
 • Intern | administratieve vereenvoudiging

dienst: staf / gis

  Erfgoeddecreet-script

 • De inhoud van het erfgoeddecreet is door de stad in code omgeschreven zodat de percelen waarop het decreet van toepassing is, snel zichtbaar zijn. Dit pythonscript wordt gedeeld met andere overheden via GitHub, een online platform voor code.
 • meer info

dienst: ruimtelijke ordening

  Omgevingsloket

 • De stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning vormen nu één geheel: de omgevingsvergunning. Het Omgevingsloket is een digitale toepassing van de Vlaamse overheid waar je een omgevingsvergunning aanvraag digitaal kan samenstellen, indienen en opvolgen.

dienst: bevolking

  Databank Akten van de Burgerlijke Stand (DABS)

 • Verplicht vanaf 2019. Ter voorbereiding van het invoegen treden van deze regelgeving, heeft de stad al werk gemaakt van het digitaliseren van de papieren akten van de burgerlijke stand. De databank is centraal gelokaliseerd en de registers bevinden zich niet meer als dusdanig (fysiek) in de gemeente. De toegang tot de DABS is vanuit verschillende plaatsen mogelijk. ( Vlaamse overheid)
 • Intern | administratieve vereenvoudiging

dienst: bevolking

  Thuisloket

 • eGovFlow Burgerlijke Stand is een e-government platform op maat van lokale besturen, dat burgers toelaat om online op een 100% beveiligde en rechtsgeldige manier een geboorteakte, huwelijksakte en overlijdensakte aan te vragen en deze zeer snel digitaal ondertekend te ontvangen. Dit syteem haalt data uit interne systemen ( Bravo) alsookuit het webloket van de Vlaamse overheid.
 • meer info

2018

dienst: mobiliteit

  Inname openbaar domein

 • Dit modulair cloudplatform automatiseert het volledige proces van innames openbaar domein en evenementen: van de aanvraag en behandeling tot de plaatsing van de borden en de handhaving. Eén portaal voor burgers, bedrijven en medewerkers.
 • meer info

dienst: bevolking

  Aangifte van overlijden via website

 • Begrafenisondernemers kunnen online de aangifte van overlijden bezorgen aan de burgerlijke stand. In eerste fase ging het om een online formulier dat intern werd opgesteld, heden verloopt dit via het platform Osiris. (ondersteuning door V-ICT-OR, aansluiting op het platform is echter op vrijwillige basis)
 • meer info

dienst: bevolking

  Aangifte geboorte

 • Het ziekenhuis geeft voortaan de geboorten via digitale weg aan via het platform e-birth.
 • meer info

dienst: staf / gis

  XYZ-België

 • Code om in 1 handeling 50 achtergrondkaarten toe te voegen in aan geografische kaart. Dit script wordt gedeeld met andere overheden via GITHUB.
 • meer info

dienst: onderwijs

  Touchscreen voor kleuteronderwijs

 • Het gebruik van ICT in het onderwijs is niet meer weg te denken. Het touchscreen is een grote aanwinst voor het kleuteronderwijs. In groep 1-2 kan het op veel manieren worden ingezet: als visuele ondersteuning en hulpmiddel om de betrokkenheid, leerprestaties en vaardigheden te vergroten.

dienst: onderwijs

  Chromebooks / leerkrachten

 • Chromebooks maken gebruik van Google for Education: een breed scala aan (gratis) apps gericht op het onderwijs en onbeperkte ruimte in de cloud voor leraren en leerlingen. De leerkrachten onderwijs gebruiken deze samen met de digiborden.

dienst: bibliotheek

  Bibster

 • Met Bibster kunnen bibliotheken op maat gemaakt app-platform gebruiken om heel uiteenlopende digitale quizzen, zoektochten, klasintroducties en gidsbeurten te maken.

dienst: staf / gis

  Free geoloket

 • De codes en werkwijze om een geografisch loket te maken staan voor iedereen online ter beschikking. Andere steden en gemeenten kunnen hierdoor op een makkelijke wijze een eigen geoloket opzetten.
 • meer info

dienst: milieu

  Futureproofed cities

 • De stad is alle projecten, documenten mbt het klimaat op één plek aan het samenbrengen zodat je in één oogopslag ziet hoeveel je klimaatactieplan opbrengt. Deze online tool wordt binnenkort met iedereen gedeeld.
 • Deze online tool wordt binnenkort met iedereen gedeeld.

dienst: ruimelijke ordening / gis

  Digitaal Stedenbouwkundig Informatieplatform (DSI)

 • Digitaal systeem voor dossierbeheer: samenbrengen en uitwisselen van Stedenbouwkundige gegevens, afkomstig van verschillende overheden, in één authentieke centrale bron.
 • meer info

dienst: bestuurszaken

  Klantenbegeleidingssysteem

 • JCC- Klantgeleiding helpt organisaties vanaf de ontvangst tot en met het afhandelen van de klantvraag met het realiseren van de optimale kwaliteitsbeleving bij bezoekers. Dit doen we door de wachttijden van klanten te minimaliseren en duidelijke informatievoorziening gedurende de wachttijd, waardoor de bezoeker een minimale wachtbeleving heeft.

dienst: secretariaat

  Website stad

 • De website van de stad heeft niet enkel een nieuw jasje, maar ook een nieuwe aanpak: informatie op maat van de burger of de bezoeker… Voor elk een eigen site. Neem zeker een kijkje.
 • meer info

dienst: jeugd / sport / bko

  I-school

 • Sportievelingen, speelvogels en kinderen kunnen via i-school online ingeschreven worden op aangeboden activiteiten door de stad. I-school bevat in de achtergrond een hele workflow van activiteiten planning tot en met de factuurafhandeling.

dienst: milieu

  Zwerfvuilcamera 2.0

 • Huren van camera's tegen zwerfvuil via een actie van 'Mooimakers' van de Vlaamse overheid.
 • meer info

dienst: technische dienst

  As-Built data Flow voor AutocadMap

 • AutoCAD is een CAD-programma dat bedoeld om technische tekeningen mee te maken, te bekijken en te controleren. De extra tool 'As-Built' vereenvoudigd het datacontrole proces van het opmetingsplan volgens de skeletbestekken. Dit ter voorbereiding van het opladen naar de site van de Vlaamse overheid.
 • meer info

dienst: staf / gis

  Visualisatie data Sentinel2

 • Gebruik van data van de 'Earth Observation Satelite' Sentinel2 van de ESA om de invloed van de droogte te visualiseren. Vergelijking juli 2017 met juli2018.
 • meer info

dienst: secretariaat

  Digitaal stemmen

 • Elektronisch stemsysteem in bruikleen van de Vlaamse overheid.
 • meer info

dienst: milieu / gis

  Landbouwschade controle applicatie

 • Het zoeken van de getroffen percelen loopt nu vereenvoudigd via opensource gissoftware. De controle op het terrein en de daaraan gekoppelde informatieverzameling wordt via een toepassing op de tablet verwerkt. Proces: eigen ontwikkeling.

gepland

dienst: toerisme / gis

  Wandelen in Nerem

 • Een digitale app met wandelroute en verhalen rond Nerem.

dienst: mobiliteit

  Inname terras

 • Uitbreiding op 'inname openbaar domein' van Rombit.
 • Intern | administratieve vereenvoudiging

dienst: mobiliteit / S-Lim

  Dynamische parkeersensoren

 • Sensoren op de parkeerplekken in de straat stellen vast of een parkeerplaats vrij is of niet. Die informatie wordt verstuurd naar een app die automobilisten naar de dichtstbijzijnde vrije parkeerplaats geleidt. Parkeerwachters hebben een zicht op de bezette plaatsen en de parkeerstijdsduur. Hierbij wordt dezelfde flow control als reeds voorhande zijnde dynamische verkeersverwijzing gebruikt!

dienst: ict / S-Lim

  Camera's

 • Bewakingscamera's geven een gevoel van veiligheid. De stad werkt voor de aanbesteding samen met S-Lim. Het bekijken van de opname data van camera's op openbaardomein zijn een bevoegdheid van de politie. Onder andere op de Motten zijn er uitbreidingen voorzien.

dienst: communicatie / S-Lim

  Digitale infoborden

 • De dienst communicatie kan de burger op de straat rechtsreeks informeren. Korte teksten op een digitaal paneel, voorzien in de Maastrichterstraat aan het AC.

dienst: archief

  Terra Mosana

 • 2000 jaar stadswording in de Euregio. Een samenwerking tussen Luik, Maastricht, Aken, Tongeren, Beringen en Leopoldsburg, bijgestaan door de universiteit van Leuven en Luik met de bedoeling een 3D project op te stellen om stadswording te laten beleven! De stad zet in op de 7 fases van de O.-L.-V.-Kerk.

dienst: technische dienst

  Reservering

 • Geïntergreerde webshop op de site van de stad waarop de burger technisch materiaal kan reserveren/bestellen. De dataflow intergratie met 3P (programma TD) en Foxbook/Cipal(programma financiële dienst)

dienst: sport / jeugd / ocmw / huis van het kind / gis

  SecondServe

 • Online sportkledingwinkel. Webshop waarop tweedehands sportkleding aangeboden wordt aan een specifieke doelgroep.
 • meer info