Kadaster 1840

logo

Het primitieve kadaster is voor veel gemeenten het oudst beschikbare kaartmateriaal. De kaarten hebben een heel bijzondere (historische) waarde. Ze tonen onze dorpen vóór de ruilverkaveling, de aanleg van steenwegen en de grote woonuitbreidingen vanaf de twintigste eeuw. Voor iedereen die geïnteresseerd is in geschiedenis, het verleden van een dorp, het landschap en de bebouwing zijn de kaarten een unieke bron. We digitaliseren de kaarten per deelgemeente en tonen ze in verschillende thema's. Vanaf het moment dat een kaart ter beschikking staat, zie je ze hier onderaan als afbeelding verschijnen.