Parkeren in het stadscentrum

 

Bewonersparkeren

U WOONT IN DE BETALENDE OF BLAUWE ZONE EN WIL UW AUTO PARKEREN?

Binnenstad
Het stadscentrum wordt aanschouwd als een grote bewonerskaartzone. Met een bewonerskaart kunt u dus niet enkel in uw eigen straat maar ook binnen het centrumgebied parkeren. Let wel: dit geldt niet voor de straten die behoren tot de gele zone (de winkelstraten) en de groene woonstraten zoals bv. Schuttersgang, deel Nieuwstraat en Begijnhof. Deze laatste zijn uitsluitend gereserveerd voor bewoners van die straten. Per gezin worden er maximaal twee bewonerskaarten uitgereikt. De eerste bewonerskaart kost 50 euro per jaar, de tweede kost 100 euro. De bewonerskaart geeft recht maar geen garantie op een parkeerplaats. U kunt een bewonerskaart aanvragen bij de dienst mobiliteit van de stad Tongeren (AC Praetorium - tweede verdieping).

Blauwe zone
In het buitengebied geldt een blauwe zone uitgezonderd bewonersparkeren. Ook hier is men dan als bewoner niet gebonden aan de tijdsbeperking van 2u parkeren. Door deze ingreep komt ook hier meer parkeerruimte voor bewoners en blijft een kort bezoek nog steeds mogelijk. Deze blauwe zone dient tevens als buffer om te vermijden dat werknemers en bezoekers te vaak en langdurig in het buitengebied parkeren en hierdoor de parkeerdruk voor bewoners vergroten.

Belangrijk
Plaats de bewonerskaart steeds goed zichtbaar achter de voorruit.

Praktische informatie
DUIDING VAN ALLE BEWONERSKAARTZONES.Welke straten vallen onder welke bewonerskaartzone?
AANVRAAGFORMULIER BEWONERSKAART. In dit formulier dient u uw persoonlijke gegevens in te vullen en uw bewonerskaartzone aan te vinken. Het formulier dient samen met een kopie van uw identiteitskaart en kopie van het inschrijvingsbewijs van uw voertuig (en eventuele andere documenten, zie formulier) bezorgd te worden aan het onthaal van de stad Tongeren (Maastrichterstraat 10) of via MOBILITEIT@STADTONGEREN.BE.

Als bewoner kan u zich een abonnement aanschaffen in een van de Q-parkings. U betaalt 10 maanden en krijgt 12 maanden. - Bewonersabonnement (ma-zo, 24u/dag): 50 euro/maand of 500 euro/jaar - Nachtabonnement (van ma 17u tot zo 10u): 38 euro/maand of 380 euro/jaar