Parkeren in het stadscentrum

 

Parkeren voor een garage in de stad

Binnenstad
Houders van een gemeentelijke parkeerkaart voor een garage of inrit kunnen onbeperkt parkeren op het openbaar domein vóór de garage of inrit. Deze kaart kan aangevraagd worden indien u wenst te parkeren voor een garage of inrit die niet tot uw eigendom of huur behoort, of indien uw garage of inrit binnen de zone van het retributiereglement valt maar u bent niet gedomicilieerd binnen deze zone.


Download HIER het aanvraagformulier.