Het Geheugen van Tongeren

Het primitieve kadaster – voor onze streken opgesteld in de jaren 1840 – is voor veel gemeenten het oudst beschikbare kaartmateriaal. Ons hedendaags kadaster is trouwens nog altijd gebaseerd op die oorspronkelijke metingen. De kaarten hebben dan ook een heel bijzondere (historische) waarde. Ze tonen onze dorpen vóór de ruilverkaveling, de aanleg van steenwegen en de grote woonuitbreidingen vanaf de twintigste eeuw. Voor iedereen die geïnteresseerd is in geschiedenis, het verleden van een dorp, het landschap en de bebouwing zijn de kaarten een unieke bron. Het raadplegen en interpreteren ervan is wel niet zo heel eenvoudig. En daarbij zie je op de kaarten de achterliggende gegevens ook niet. Met deze gedigitaliseerde en ingetekende kaarten bieden we u dan ook een heel interessante werkwijze om het verleden van onze streek te ontdekken.
De kaarten werden gedigitaliseerd door het stadsarchief en de intekeningen gebeurden door de stadsarchivaris en vrijwilliger Erik Vranken die voor dit project dan ook een bijzondere dank verdient! >>>>


Blog


Vondsten en weetjes over het verleden van Tongeren worden door ons gedocumenteerd, gedigitaliseerd of gearchiveerd.

Het stadsarchief ontvangt regelmatig interessante documenten.


Thema-blog: The fifties in Tongeren


Thema-blog: Onderwijs in TongerenINFO

 

Zoek je meer info? Bezoek de andere sites van het archief eens....


Beeldbank Tongeren
Stadsarchief van Tongeren (oude website)
Basiliek Tongeren


Bezoek ook de websites van onze vrienden :
Erfgoedplus: waar je onder andere de foto-inventarissen van de Tongerse kerken kan raadplegen
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
Rijksarchief: hier kan je de archiefinventarissen van alle Belgische rijksarchieven raadplegen

 

 

 

 

Alle objecten kunnen geraadpleegd worden in de leeszaal van het stadsarchief.

Openingstijden en contact :

maandag 8u30-12u00 en 13u00-17u00
dinsdag 8u30-12u00 en 13u00-17u00
woensdag 8u30-12u00 en 13u00-17u00
donderdag 8u30-12u00 en 13u00-18u30
vrijdag 8u30-12u00


Gesloten tijdens weekends en feestdagen. Juli en augustus andere openingstijden.

 

Bekijk onze publicaties op kaart.

Bestellen kan door te mailen naar het stadsarchief of via telefoon 012 80 00 92

 

Stad Tongeren | Dienst Archief | Maastrichterstraat 10 | 3700 Tongeren | T 0032 12 80 00 92