GEOLOKET TONGEREN
ga naar website

IN THE PICTURE


Begraafplaats Tongeren centrum

Het kerkhof tussen de Bilzersteenweg en de Driekruisenstraat werd meer dan tweehonderd jaren geleden ingericht. De toenmalige overheid had bepaald dat er niet meer rond de kerken mocht begraven worden, maar enkel nog buiten de stadsmuren. Tijdens die tweehonderd jaren breidde het kerkhof niet enkel regelmatig uit en veranderde het van uitzicht, vooral vonden hier duizenden Tongenaren hun laatste rustplaats. Nadat in 1994 een nieuw stedelijk kerkhof opende te Berg, geraakte de oude begraafplaats een beetje in vergetelheid. Niettemin worden er nog steeds mensen begraven en zijn er bijzettingen. Daarenboven zijn er ook enkele bijzondere grafpercelen zoals die van de kindjes of de oud-strijders. Maar, doordat we hier veelal te maken hebben met oudere begravingen – de oudste dateert van de jaren 1840 – en doordat vroeger niet altijd de volledige of al de namen werden vermeld die in een bepaald graf werden begraven, is het vaak moeilijk een persoon terug te vinden. Met dit in het achterhoofd startte het Geschiedkundig Genootschap eind jaren 1990 met een inventaris die in 2004 door het stadsarchief werd aangevuld en uitgegeven. Hierin werden de graven, daterend van voor 1945, beschreven. Enkele jaren geleden werd vervolgens door één van de vrijwilligers van het Stadsarchief, Erik Vranken, de graven opnieuw gefotografeerd met bijzondere aandacht voor de opschriften en de afbeeldingen van overledenen. Erik tekende daarbij het grondplan digitaal over waardoor met hulp van medewerkers van het Stadsarchief, GIS en Burgerzaken de foto's en gegevens aan het grondplan konden gelinkt worden. Deze gegevens kunnen vanaf nu online geraadpleegd worden via https://www.gis3700.be/begraafplaatsenTongerenCentrum maar ook ter plekke door het scannen van een QR code. Je kan gegevens opzoeken per graf, maar ook gericht zoeken naar families of bepaalde personen.

Het geoloket GIS3700 is de officiele geografische website van de stad Tongeren. Je kan grasduinen in kaartmateriaal van verschillende thema's, zowel eigen data als
externe gegevens over het grondgebied van Tongeren. Sommige diensten, zoals het toerisme en het archief, hebben zoveel kaartmateriaal, dat we er afzonderlijke geosites voor opgesteld hebben.

Kies het gewenste thema:


Over © 2017 gis3700

Inhoud, samenstelling en site in eigen beheer van de stad Tongeren

Vragen

Vicky Verscheijden, adviseur geografische data, gis-specialist
E-mail
tel: 012 800 244

Contact

Stad Tongeren
Maastrichterstraat 10
3700 Tongeren
stadssite

inhoud

De verschillende pagina’s die je raadpleegt via het geoloket of die je verkrijgt via interactieve toepassingen hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde.